Home
Contact
LinkedIn Facebook twitter
Wat vindt u op deze site?

Wat vindt u allemaal op deze site?

Inleiding

Een community als Supervisorweb bestaat voor een deel uit een enthousiaste webredactie maar toch voornamelijk uit de leden. Hieruit volgt automatisch dat het succes valt en staat met de activiteiten die de leden ook zelf ontplooien. Het halen, maar zeker ook het brengen en delen van kennis staat hierbij centraal. Vandaar dat Supervisorweb op verschillende manieren de onderlinge contacten stimuleert (ook via traditionele regionale bijeenkomsten). Daarnaast is het web een moderne manier om kennis en know how te centraliseren.

Het is nooit klaar....

Zoals ook een echte gemeenschap groeit, verandert en zich aanpast aan de omstandigheden zo gaat dit ook met een virtuele gemeenschap. Steeds weer aanvullingen, nieuwe rubrieken, andere inzichten maken dat de supervisorweb website doorlopend aan verandering en ontwikkeling onderhevig is. Zoals al eerder aangegeven is de pro actieve inbreng van de leden hierbij van groot belang. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om hun bijdrage te leveren maar ook om aan te geven welke onderdelen nog worden gemist en of moeten worden uitgebreid.

Wat vindt u vandaag zoal op het ledengedeelte van Supervisorweb?
 

Inloggen / Registreren
LOGO-WH_1.png

Skywalker-logo.jpg

openvaren.jpg

Supervisorweb copyright 2009. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag de disclaimer en het privacy reglement.
Supervised by Webspace Design