Home
Contact
LinkedIn Facebook twitter
Nieuws: 'Nieuw leren is oude wijn in nieuwe zakken!'
Datum: 2011, 08 September

Laurens Hendriks (Effecta) relativeert  de opkomst van ‘het nieuwe leren’

E-LEARNING: EVOLUTIE MAAR GEEN REVOLUTIE

Met de groeiende interesse in ‘Het Nieuwe Werken’ lijkt e-learning een plotselinge doorbraak te beleven. Ook Laurens Hendriks van Effecta signaleert de groeiende aandacht. ‘Het Nieuwe Leren’, waarmee e-learning momenteel ook wordt aangeprezen, is in zijn  ogen echter vooral een marketingterm. Hendriks spreekt liever van evolutie dan revolutie.

Het gebruik van technologie binnen leersituaties is al decennia oud. In de eerste verschijningsvorm deed e-Learning al zijn intrede in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw. Sinds die periode is er sprake van een vrij geruisloze opmars van digitaal leren.  Daarbinnen  zijn er twee momenten van versnelling waarneembaar. Een jaar of zes geleden was er een groei impuls, toen er tools beschikbaar kwamen die het mogelijk maakten om sneller lesmateriaal te ontwikkelen. En sinds een jaar of twee is er sprake van  grootschalige adoptie van draadloos internet. Daardoor is werken -en dus ook leren- nog meer plaatsonafhankelijk geworden.

Eerder dus een evolutie dan een revolutie, te meer daar er ook nog altijd veel e-Learning oplossingen worden aangeboden die weinig vernieuwend te noemen zijn. Als je hele boeken gaat uploaden in een online omgeving is dat niet erg modern.

Gaming en simulatie zijn dat wél. Als onderdeel van een online lesprogramma zie je vaker spelelementen terugkomen, geheel in lijn met de leerbehoeften van jongere generaties. Maar vergeet niet dat dit vooralsnog een dure aangelegenheid is. Het ontwikkelen van één uur e-learning vergt al snel 20 tot 30 ontwikkeluren. Als je over games of andere spelvormen als leermethode praat moet je snel aan het tienvoudige denken. De kosten lopen dan snel op.

E-Learning is absoluut van grote waarde voor organisaties en hun werknemers. Voor succesvol gebruik dient er echter te worden voldaan aan een paar belangrijke randvoorwaarden:

(1) Intern moet er echt draagvlak worden gecreëerd onder de werknemers, zeker als die worden geacht om ook in eigen tijd te gaan studeren. Als de juiste motivatie er niet is, gaat dan ten koste van resultaat.

(2) In contact centers dient online leren doorgaans te worden gecombineerd met andere lesmethoden. Effecta en Philipse hebben op dit gebied een volwaardige ‘blended’ aanpak ontwikkeld

(3) De online leervorm dient meer in te houden dan het presenteren van lappen tekst en het stellen van vragen daarover. Aan de andere kant is een overdaad aan filmpjes en plaatjes ook niet bevordelijk voor de storingsgevoeligheid van het programma en de studieresultaten.

(4) Binnen de gebruikersorganisaties dient voldoende kennis te zijn over de systematiek van online leren, ook als men niet zelf de e-Learning maakt. Of er dient  te worden gewerkt met een partner die zorgdraagt voor goede begeleiding en juist advies. Anders kunnen kosten en frustraties snel oplopen!

Als aan bovenstaande randvoorwaarden wordt voldaan kan en zal e-Learning succesvol in klantcontact organisaties worden geïmplementeerd. Effecta en Philipse Business School hebben in dit opzicht al een jarenlange trackrecord. Voor ons is het niet nieuw!Terug naar Nieuws
Inloggen / Registreren
CCMA-logo.jpg

AFAS-logo.jpg

LOGO-WH_1.png

Supervisorweb copyright 2009. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag de disclaimer en het privacy reglement.
Supervised by Webspace Design