Home
Contact
LinkedIn Facebook twitter
Nieuws: Werknemers tevreden, behalve over kinderopvang
Datum: 2011, 31 August

Iets meer dan de helft (57%) van de Nederlandse werknemers vindt zijn arbeidsvoorwaarden goed tot zeer goed. Ze zijn vooral tevreden over het aantal vakantiedagen en het pensioen. Het minst tevreden zijn zij met de kinderopvangregelingen. Dit blijkt uit het What’s Working onderzoek van Mercer onder ruim 1.800 werknemers.De arbeidsvoorwaarden van de deelnemende bedrijven zijn in 51% van de gevallen toereikend voor werknemers, een daling van 10% ten opzichte van 2006. Nederlandse werknemers hebben voor een aanzienlijk deel het idee dat het gras bij de buren groener is; 59% geeft aan van mening te zijn dat de arbeidsvoorwaarden bij andere bedrijven in de sector beter zijn.
 
Waardering arbeidsvoorwaarden
Uit het onderzoek komt naar voren dat werknemers het meest tevreden (65%) zijn over het aantal vakantiedagen. Pensioen is de tweede (60%) arbeidsvoorwaarde die goed gewaardeerd wordt. De bijdrage zorgverzekering (59%) en de mogelijkheid tot het krijgen van bedrijfshulpverlening (49%) staan op plaats drie en vier.

Het minst tevreden zijn werknemers met de kinderopvang die geboden wordt, slechts 34% zegt hier tevreden over te zijn. Kinderopvang wordt door minder dan de helft (48%) van de onderzochte bedrijven aangeboden.

“Door de verschillende arbeidsvoorwaarden strategisch op elkaar af te stemmen is het mogelijk om werknemers duurzaam en tevreden aan het werk te houden. Bedrijven moeten een afweging maken tussen de kosten van de arbeidsvoorwaarden en de tevredenheid en productiviteit van werknemers waar de arbeidsvoorwaarden van invloed op zijn," zegt Arnout Korteweg, Market Leader Benelux bij Mercer. "Ook de wijze waarop arbeidsvoorwaarden worden aangeboden cruciaal, denk  bijvoorbeeld aan keuzemenu’s.”
 
Blijven of niet
Het arbeidsvoorwaardenpakket speelt met name een rol in de beslissing om te blijven bij het bedrijf, 38% van de ondervraagden geeft aan dat dit een rol speelt. Bij de indiensttreding is het pakket aan arbeidsvoorwaarden uiteraard ook een factor waar werknemers, zij het in mindere mate namelijk 33%, rekening mee houden bij het maken van hun beslissing. Het geven van een eigen invulling aan het pakket wordt door de respondenten als prettig ervaren. Ruim een derde (35%) geeft aan bereid te zijn de waarde van verschillende voorwaarden uit te willen ruilen tegen andere voorwaarden. Ruim een kwart (28%) geeft aan bereid te zijn om eigen geld in arbeidsvoorwaarden te willen stoppen die voor hen belangrijk zijn.Terug naar Nieuws
Inloggen / Registreren
logo-aspect.jpg

openvaren.jpg

cumula.PNG

Supervisorweb copyright 2009. Alle rechten voorbehouden. Lees voor gebruik graag de disclaimer en het privacy reglement.
Supervised by Webspace Design